CƯỜNG LONG THỊNH
CƯỜNG LONG THỊNH
CƯỜNG LONG THỊNH
 
Chất thải nguy hại và những điều cần biết
Ngày đăng
464

Chất thải nguy hại là một trong các loại chất thải cần được xử lý đặc biệt để đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người và môi trường. Đồng thời, pháp luật cũng có những quy định nghiêm ngặt về việc tập kết, vận chuyển, xử lý các chất thải này.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ đưa ra những thông tin mà các tổ chức, cá nhân cần nắm bắt liên quan đến loại chất thải này. Cùng với các các quy định của nhà nước về yêu cầu đối với việc xử lý các chất thải nằm trong danh mục nguy hoại.

THẾ NÀO LÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI?
Trước tiên, mọi người cần hiểu chất thải như thế nào thì được xếp là nguy hại. Trong thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) định nghĩa chất thải nguy hại là chất thải có một trong
 các đặc tính gây hại trực tiếp như phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây ngộ độc; hoặc có các đặc tính nguy hại khác; hoặc nó có khả năng tương tác với các chất khác để gây ra những tác động với sức khỏe của con người và môi trường.

Các nguồn chính phát sinh ra chất thải có tính nguy hại bao gồm: chất thải nguy hại trong sinh hoạt; chất thải có tính nguy hại sản sinh ra trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; chất thải có tính nguy hại từ nguồn khám chữa bệnh.

DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI
Để các tổ chức, cá nhân nhận biết được chất thải được xếp vào nguy hại, Bộ TNMT đã ra thông tư cụ thể về quản lý chất thải nguy hại. Trong đó liệt kê cụ thể những danh mục chất thải xếp vào loại nguy hại trong bảng phụ lục của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT như sau:

Chất thải dễ nổ (ký hiệu là N): gồm chất thải lỏng và rắn có thể gây nổ do phản ứng hóa học, hoặc sản sinh ra các loại khí với các đặc tính về nhiệt độ, áp suất, tốc độ có khả năng  gây thiệt hại cho môi trường.
Chất thải dễ cháy (ký hiệu là C): bao gồm các chất thải lỏng dễ cháy, các chất thải rắn dễ cháy, các chất thải rắn và lỏng có khả năng tự bốc cháy hoặc tạo ra khí dễ cháy.
Chất thải oxy hóa (ký hiệu là OH): gồm những chất thải có khả năng xảy ra các quá trình oxy hóa và tỏa ra nhiệt lượng lớn khi tiếp xúc với các chất khác, hoặc có thể là tác nhân gây phản ứng cháy với các chất khác.
Chất thải ăn mòn (ký hiệu là AM): gồm những chất thải mà qua quá trình hóa học tạo ra những tổn thương cho mô sống hoặc phá hủy các loại vật liệu, phương tiện di chuyển, hàng hóa. Thường là hỗn hợp có tính aixt mạnh hoặc kiềm mạnh.
Chất thải có độc (ký hiệu là Đ): gồm các nhóm chất thải gây kích ứng, nhóm chất thải gây hại, nhóm chất thải gây độc cấp tính, nhóm chất thải gây độc từ từ hoặc mãn tính, nhóm chất thải gây ung thư, nhóm chất thải gây độc cho sinh sản, nhóm chất thải gây đột biến gien, nhóm chất thải sinh khí độc.
Chất thải có độc tính sinh thái (ký hiệu là ĐS): gồm chất thải có thành phần tác hại nhanh chóng hoặc từ từ tới hệ sinh và môi trường thái thông qua quá trình tích lũy sinh học.
Chất thải lây nhiễm (ký hiệu LN): là chất thải chứa độc tố sinh học hoặc các vi sinh gây bệnh tật, nhiễm trùng cho con người và các loài động vật.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Trong luật Bảo vệ môi trường, chính phủ đã đưa ra những ban hành điều luật cụ thể liên quan đến việc quản lý các chất thải được xếp là nguy hại. Trong đó đưa ra các quy định liên quan đến việc quản lý và xử lý các loại chất thải này. Các quy định này bao gồm:

Quy định về phân định, áp mã, phân loại và lưu giữ nhóm chất thải có tính nguy hại.
Quy định về đăng ký chủ nguồn thải.
Quy định về trách nhiệm của chủ nguồn thải.
Quy định về thu gom và vận chuyển chất thải có tính nguy hại.
Quy định về điều kiện được cấp phép xử lý chất thải có tính nguy hại.
Quy định về cấp phép xử lý chất thải có tính nguy hại.
Quy định về cấp lại, điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải có tính nguy hại.
Quy định về trách nhiệm của chủ xử lý chất thải có tính nguy hại.
Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ TNMT trong quản lý chất thải có tính nguy hại.
Quy định về trách nhiệm của Sở TNMT trong quản lý chất thải có tính nguy hại.
Để quản lý nghiêm loại rác thải này, Bộ TNMT đã ban hành Chứng từ chất thải nguy hại dành cho đơn vị chủ nguồn thải và đơn vị xử lý rác thải sở hữu quy trình công nghệ và phương pháp xử lý chất thải nguy hại đạt tiêu chuẩn. Đơn vị chủ nguồn thải và đơn vị có chức năng xử lý chất thải có trách nhiệm lập chứng từ, sử dụng, lưu trữ, quản lý và báo cáo về việc quản lý nguồn chất thải này kèm theo các hồ sơ, nhật ký và tài liệu minh chứng liên quan với Bộ TNMT. Chứng từ này sẽ được sử dụng để làm cơ sở trong quá trình tiến hành lưu trữ, tiếp nhận, vận chuyển và xử lý chất thải.

Trên đây là những thông tin liên quan đến chất thải nguy hại và các quy định chung của pháp luật đối với loại chất thải này. 

>>> Xem thêm: